SELAMAT DATANG KE WEB KURSUS PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMAN UDARA

RUANGAN IKLAN

HAKCIPTA TERPELIHARA  : ..::ZAM.:.ZILA.:.HARUN.:.MIRA::..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara ialah satu kursus yang ditawarkan di ADTEC Shah Alam. Ia merupakan satu kursus amali yang berteraskan teknologi. Kursus ini adalah lanjutan dan peluasan untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara dengan membekalkan tenaga mahir yang berpengetahuan dalam bidang menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Penawaran kursus ini merupakan sebahagian usaha kementerian Pendidikan untuk memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di pusat latihan.

 

                  Persediaan awal ini adalah untuk memenuhi keperluan permintaan tenaga pekerja mahir dalam pelbagai bidang industri yang semakin meningkat seperti pembinaan bangunan, automotif, elektrik, elektronik, komputer dan multimedia. Dalam kurikulum Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara tumpuan diberi kepada kemahiran menservis empat jenis peralatan penyejukan dan penyamanan udara iaitu peti sejuk domestik, penyaman udara tingkap, penyaman udara jenis pisah dan penyaman udara kereta. Mereka mempelajari cara penggunaan peralatan ujian, komponen peralatan penyejukan dan penyamanan udara dan litar pendawaian serta sistem kaw alan manual dan automatik. Murid menguasai kemahiran mengesan kerosakan, membaik pulih, menyenggara dan memasang peralatan ini.

 

                 Penekanan diberi kepada amalan keselamatan dan etika kerja semasa bekerja. Pelajar juga digalakkan mengambil inisiatif dan mengambil peluang kerjaya dalam industri perkhidmatan. Penerapan nilai murni, sikap positif dan budaya kerja yang baik turut disepadukan dalam kursus ini.

Paparan Menu

 
Menu Utama
Kata-kata Aluan
Pengenalan
Organisasi Pengajar
Kelayakan
Galeri Gambar